This program includes treatises of five of the greatest Shiite scholars

توضیح المسایل جامع Screenshot
توضیح المسایل جامع Screenshot
توضیح المسایل جامع Screenshot
توضیح المسایل جامع Screenshot
Version
1.0 ( 1 )
Update
Mar 27, 2023
Developer
Installs
1+
Rate
0
کتاب‌هایی مشتمل بر احکام شرعی و فتاوای مجتهدی مشخص. رساله‌های عملیه برای دسترسی مقلدان به فتوای مرجع تقلیدشان تدوین می‌شوند. مردم با مراجعه به توضیح المسائل طبق نظر مراجع تقلید به تکالیف دینی خود عمل می‌کنند.