जनताले महसुस गर्ने गरि अवस्थालाई सकारात्मक दिशातर्फ बदल्न आएका छौँ ।

Rastriya Swatantra Party Screenshot
Rastriya Swatantra Party Screenshot
Rastriya Swatantra Party Screenshot
Rastriya Swatantra Party Screenshot
Rastriya Swatantra Party Screenshot
Version
2.0.12 ( 31 )
Update
Mar 27, 2023
Developer
Category
Installs
50,000+
Rate
0
नेपालको लामो इतिहाँसमा व्यवस्था धेरै बदलिए तर अवस्था बदलिएन, र जनताले महसुस गर्ने गरि अवस्थालाई सकारात्मक दिशातर्फ बदल्न आएका छौँ ।