The best quality

Benith Screenshot
Benith Screenshot
Benith Screenshot
Benith Screenshot
Benith Screenshot
Version
1.0.0 ( 1 )
Update
Mar 27, 2023
Developer
Category
Installs
100+
Rate
0
Benith là ứng dụng có nhiều tính năng nổi bật:
- Mua sắm trực tuyến tích hợp giỏ hàng
- Có module kết hợp affiliate để các CTV có thể sử dụng app để bán hàng
- Tích hợp chuyển đổi vận tải và thanh toán đa dạng
- Theo dõi đơn hàng và có các báo cáo thống kê tổng hợp.